Plenair debat : Wijziging Wet op de lijkbezorging (30 696)

De vergadering is geweest

4 september 2008
14:05 - 15:42 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data