Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Uitvoering van een richtlijn betreffende de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen (31 334))

De vergadering is geweest

9 oktober 2008
9:15 - 18:42 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Uitvoering van een richtlijn betreffende de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen (31 334)

    Loading data