Te behandelen zaken

 1. 1

  Het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de staatssecretarissen van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat polygamie in de basisadministratie van gemeentes gewoon geregistreerd wordt. (De Telegraaf, 19 september 2008)

  Loading data
 2. 2

  Het lid ARIB (PvdA) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over allochtone meisjes die na de zomervakantie niet meer naar school terugkeren en in landen van herkomst worden achtergelaten. (Algemeen Dagblad, 17 september 2008)

  Loading data
 3. 3

  Het lid HESSELS (CDA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht dat groene stroom door Europese regelgeving veel duurder zou kunnen worden. (De Telegraaf, 23 september 2008)

  Loading data
 4. 4

  Het lid ROEMER (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de nieuwe vertraging bij het opleveren van de tunnels van de A73 bij Roermond door Rijkswaterstaat. (De Telegraaf, 20 september 2008)

  Loading data