Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Industriebrief

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderzoek naar taakstraffen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over het leveren van huishoudelijke zorg door thuiszorgaanbieders

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Biotechnologie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierproeven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de voortgang van de A4 Midden-Delfland

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Verwevenheid onderwereld met de bovenwereld

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kapitaallasten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ketenzorg verloskunde/Kraamzorg

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2009

  Loading data