Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman (31 387))

De vergadering is geweest

9 oktober 2008
9:15 - 9:36 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Aanvang vergadering: hamerstuk (Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman (31 387))

    Loading data