Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

2 september 2008
19:25 - 22:28 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend bij het spoeddebat over de totstandkoming van een steunverklaring aan het weekblad Bluf

    Loading data

    Loading data