Plenair debat : VAO Zorgzwaartepakketten (AO d.d. 20/11)

De vergadering is geweest

3 december 2008
11:45 - 23:56 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data