Plenair debat : VAO Islamitisch onderwijs (AO d.d. 20/11)

De vergadering is geweest

9 december 2008
18:45 - 18:38 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data