Plenair debat : Wijz. Wet maatschappelijke ondersteuning; verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers (31 317)

De vergadering is geweest

2 september 2008
20:00 - 2:04 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

    Loading data