Plenair debat : Wijz. Advocatenwet; verruimen mogelijkheden tot spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen (31 385)

De vergadering is geweest

30 september 2008
20:45 - 23:21 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijz. Advocatenwet; verruimen mogelijkheden tot spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen (31 385)

    Loading data