Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

5 november 2009
13:50 - 18:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het lid Halsema: verzoek aanwezigheid minister-president en de minister van Financiën bij het debat over de toekomst van de AOW

  Loading data
 3. 3

  Het lid Peters: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 4. 4

  Het lid Vendrik: VAO Anders Betalen voor Mobiliteit (AO d.d. 04/11) op plenaire agenda

 5. 5

  Het lid Van Miltenburg: interpellatiedebat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de steunaanvraag van de rechtsopvolgers van Meavita bij de Nederlandse Zorgautoriteit

 6. 6

  Het lid Ouwehand: verzoek aanwezigheid minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij het debat over de Crisis- en herstelwet (CHW)