Plenair debat : Spoeddebat over het aftreden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie

De vergadering is geweest

18 november 2008
15:15 - 12:54 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Brief minister-president

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data