Plenair debat : Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (31 706) (1e TK + antwoord regering)

De vergadering is geweest

12 november 2008
19:30 - 9:54 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

    Loading data
  2. 2

    Het lid Omtzigt: verzoek om zoveel mogelijk van de schriftelijk toegezegde zaken voor vrijdagavond aan de Kamer te doen toekomen