Plenair debat : VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 19/11)

De vergadering is geweest

18 december 2008
10:15 - 4:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data