Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Goedkeuring alsmede wijziging van de Waarborgwet; mogelijk maken van waarborgen van het edelmetaal palladium (31 578))

De vergadering is geweest

30 oktober 2008
10:15 - 23:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Goedkeuring van de op 9 januari 2001 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van het op 15 november 1972 te Wenen tot stang gekomen Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken, met bijlagen (Trb. 2004, 192 en Trb. 2005, 156), alsmede wijziging van de Waarborgwet 1986 om het waarborgen van het edelmetaal palladium mogelijk te maken

    Loading data