Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

28 oktober 2008
15:00 - 23:17 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Afvoeren van de plenaire agenda

  Loading data
 5. 5

  Het lid Vendrik: VAO Voedselzekerheid in ontwikkelingslanden (AO d.d. 11/9 en 22/10) op de plenaire agenda

 6. 6

  Het lid De Roon: VAO AOW tijdens detentie (AO 23/10) op de plenaire agenda

 7. 7

  Het lid Willemse-Van der Ploeg: VAO Patiënten- en consumentenbeleid (AO 23/10) op de plenaire agenda

 8. 8

  Het lid Graus: interpellatiedebat met de ministers van Economische Zaken en van Financiën over de stijging van de energienota

 9. 9

  Het lid Voordewind: VAO Preventie Suïcide van de agenda afvoeren

 10. 10

  Het lid Tony van Dijck: brief, met het oog op een debat, van de minister van Financiën over het bericht dat de overheid een kapitaalinjectie gaat geven aan Aegon

  Loading data
 11. 11

  Het lid De Roon: brief, met het oog op een debat, van de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van het bericht “opvolgers van Hofstadgroep komen eraan”

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Raak: rappel aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie om een politierapport naar de Kamer te sturen

  Loading data
 13. 13

  Het lid De Nerée tot Babberich: korte heropening van het debat inzake de Europese Top en uitstel stemmingen ter zake

 14. 14

  Het lid Van der Ham: brief van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de oproep van burgemeester Leers van Maastricht om een landelijke drugstop te organiseren

  Loading data
 15. 15

  Het lid Irrgang: brief van de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over het geweld in Congo

  Loading data
 16. 16

  Het lid Ouwehand: brief van minister president en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer waarin uitleg wordt gegeven over de handelsmissie in China en hoe het daar ondertekende akkoord voor de export van Nederlands varkensvlees zich verhoudt tot de voorgenomen prestaties van het kabinet om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen ten einde de emissies van broeikasgassen te reduceren

  Loading data
 17. 17

  Het lid Madlener: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Verkeer en Waterstaat over de voortgang van de A4 midden Delfland

  Loading data
 18. 18

  Het lid Roemer: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het bericht dat de software om de OV-Chipkaart en deurpasjes te klonen openbaar is geworden

  Loading data
 19. 19

  Het lid Koopmans, voorzitter commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: brief inzake uitvoering op aangenomen motie Spies/Boelhouwer (30175, nr. 52)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Dijsselbloem: brief van de ministers van Justitie en voor Wonen, Wijken en Integratie over instructie imams door Marokaanse regering

  Loading data
 21. 21

  Het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink: rappel schriftelijke vragen

  Loading data
 22. 22

  Het lid Kuiken: vooraankondiging VAO boven- en onderwereld (AO 29/10) op plenaire agenda van deze week, incl. eventuele stemmingen

 23. 23

  Het lid Vendrik: brief, met het oog op een debat, van de minister van Economische Zaken over het sectorakkoord energiesector en het niet tekenen door ENECO

  Loading data
 24. 24

  Het lid Vermeij: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheidm over CWI/UWV pensioenen

  Loading data