Plenair debat : Wet participatiebudget (31 567)

De vergadering is geweest

6 november 2008
19:30 - 17:33 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet participatiebudget (31 567)

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data