Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van derden:

 4. 4

  Het lid Graus: VAO Richtlijn Consumentenbescherming (AO d.d. 02/04) op plenaire agenda

 5. 5

  Het lid Fritsma: VAO Rapportage vreemdelingenketen juli – december 2008 (AO d.d. 02/04) op plenaire agenda

 6. 6

  Het lid Van Gerven: brief van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

  Loading data
 7. 7

  Het lid Pechtold: brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter verduidelijking van de brief d.d. 1 april 2009 (2009Z06057)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Koopmans: spoeddebat met de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Verkeer en Waterstaat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State inzake milieuvergunning voor veehouderijbedrijven

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Gent: debat met de minister van Verkeer en Waterstaat over het uitstel van de kilometerheffing

 10. 10

  Het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink: verzoek uitstel stemmingen over moties ingediend bij het notaoverleg over de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving (31 500)

 11. 11

  Het lid Ferrier: verzoek uitstel stemmingen over moties ingediend bij het VAO Begrotingssteun Grote Merengebied (29 237)