Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

11 september 2008
13:15 - 20:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet:

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Vervallen aangehouden moties waarvan termijn is verstreken

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Afvoeren van de stand der werkzaamheden:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Van Toorenburg: brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de chaos bij inburgering in Amsterdam

  Loading data
 7. 7

  Het lid Gesthuizen: VAO Vrije prijsvorming ziekenhuiszorg (AO d.d. 10/9) op de plenaire agenda

 8. 8

  Het lid Teeven: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over het beleid in alle rechtbanken en de Tweede kamer omtrent het dragen van vuurwapens door de ambtenaren van de verschillende regiopolitiekorpsen die de taak van parketpolitie vervullen

  Loading data
 9. 9

  Het lid Kalma: VAO Burgerforum kiesstelsel (AO d.d. 10/9) op de plenaire agenda

 10. 10

  Het lid Roemer: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Het lid Fritsma: VAO WWB onderwerpen (AO d.d. 11/9) op de plenaire agenda

 12. 12

  Het lid Graus: VAO Fusie AID/PD/VWA (AO d.d. 11/9) op de plenaire agenda

 13. 13

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data