Plenair debat : VAO Personeel Defensie (AO d.d. 29/09)

De vergadering is geweest

15 oktober 2009
15:30 - 17:38 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data