Plenair debat : Debat over de financiële gevolgen van de immigratie

De vergadering is geweest

10 september 2009
15:30 - 18:14 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Schriftelijke vragen van het lid Fritsma (PVV) over kosten die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet-westerse) allochtonen in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data