Plenair debat : Wijz. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs en wonen (30 859)

De vergadering is geweest

3 september 2008
10:15 - 2:43 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

    Loading data