Plenair debat : Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie (31 419)

De vergadering is geweest

3 september 2008
13:30 - 22:19 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

    Loading data