Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstukken (Wijz. Kernenergiewet; i.v.m. het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (31 450) + Goedkeuring wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (31 449))

De vergadering is geweest

27 november 2008
10:15 - 18:41 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81)

    Loading data

    Loading data