Plenair debat : VAO Voedselzekerheid in ontwikkelingslanden (AO d.d. 11/9 en 22/10)

De vergadering is geweest

20 november 2008
9:00 - 9:43 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data