Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

17 december 2008
13:15 - 2:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Van Gerven: VAO Medische Opvang Asielzoekers (AO 16/12) op de plenaire agenda

 5. 5

  Het lid Van Gerven: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Langkamp: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Poppe: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 8. 8

  Het lid De Pater-Van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie: VAO Uitspraken Raad van State inzake pardonregeling (AO 16/12) op de plenaire agenda

 9. 9

  Het lid De Pater-Van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie: VAO Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 en kabinetsplannen asielprocedure/terugkeerbeleid (AO 11 en 16/12) op de plenaire agenda

 10. 10

  Het lid Irrgang: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 11. 11

  Het lid Ouwehand: VAO VWA (AO 17/12) nog deze week op de plenaire agenda

 12. 12

  Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Regeling Agressieve Dieren (RAD) op de plenaire agenda

 13. 13

  Het lid Van Gerven: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Het lid Bashir: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Koopmans, voorzitter van de vaste commissie voor VROM: rappel brief van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over toegang tot de planbureaus

  Loading data
 16. 16

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data

  Loading data

  Loading data