Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

8 oktober 2008
14:00 - 22:19 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het lid Sap: spoeddebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inkomenseffecten van de overgang van de buitengewone uitgavenregeling naar enkele compensatie maatregelen

 4. 4

  Het lid Van Hijum: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitkomsten van het najaarsoverleg

  Loading data
 5. 5

  Het lid Dijsselbloem: VAO Inburgeringscursussen (AO 7/10) nog deze week op de plenaire agenda

 6. 6

  Het lid Kamp: VAO WODC-onderzoek Illegaal verblijf in Nederland (AO 8/10) op de plenaire agenda