Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

22 oktober 2008
13:40 - 1:36 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van volgende week

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het lid Smeets, voorzitter van de commissie VWS: VAO Orgaandonatie (AO 21/10) op de plenaire agenda

 4. 4

  Het lid De Wit: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie met een verslag van de ‘Marokkanentop’ van heden met 10 burgemeesters

  Loading data
 5. 5

  Het lid Pechtold: herhaald rappel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een visie van de minister op de modernisering van de ambtelijke status, zoals toegezegd op 22 november 2007 en 26 juli 2008

  Loading data