Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

29 oktober 2008
14:40 - 4:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Op voorstel van de commissie Def de wens te kennen geven nader inlichtingen te willen ontvangen

  Loading data
 4. 4

  Het lid Jansen: brief van de minister van Wonen, Wijken en Integratie over de investering van woningcorporatie Woonbron in de s.s. Rotterdam, alsmede de rol van het interne en externe toezicht bij dit project

  Loading data
 5. 5

  Het lid Fritsma: brief van de staatssecretaris van Justitie, over het verzet van IND- medewerkers tegen de handelwijze van de staatssecretaris en van de IND, inzake het in strijd met het vreemdelingenbeleid veelvuldig en willekeurig verstrekken van verblijfsvergunningen

  Loading data
 6. 6

  Het lid Vendrik: brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het rapport 'Living Planet' van het WNF waaruit blijkt dat we momenteel consumeren op een niveau dat twee maal de aarde bedraagt en dat dit in 2035 tot 'n enorme crisis leidt

  Loading data
 7. 7

  Het lid Karabulut: rappel schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Het lid Van Toorenburg: brief van de staatssecretarissen van Justitie en van Defensie over een in het gevangeniswezen en bij Defensie werkzame imam die naar Marokko is teruggeroepen

  Loading data