Plenair debat : VAO AWACS (AO d.d. 23/9)

De vergadering is geweest

15 oktober 2009
15:15 - 18:56 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data