Plenair debat : VAO Regeling Agressieve Dieren (AO d.d. 17/12)

De vergadering is geweest

17 december 2008
16:45 - 23:06 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data