Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

10 september 2008
12:30 - 23:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen ten geleide van de volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Vendrik: brief van de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Defensie houdende reactie op het bericht “Defensie liet JSF zwaarder meewegen".

  Loading data
 5. 5

  Het lid Vendrik: spoeddebat naar aanleiding van de hedenochtend ontvangen brief over de hoogte van de gereguleerde tarieven voor het transport van elektriciteit en gas

  Loading data
 6. 6

  Het lid Jansen: brief van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken, met daarin een reactie op het bericht dat energiebedrijf Delta de vergunningaanvraag voor een nieuwe kerncentrale in gang zet

  Loading data
 7. 7

  Het lid Halsema: verzoek aan de regering de begrotingsstukken per direct openbaar te maken, aangezien de media er reeds over beschikken.

  Loading data
 8. 8

  Het lid Ulenbelt: rappel brief van het kabinet over een akkoord met werkgevers en werknemers over loonmatiging en ontslagrecht

  Loading data
 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data