Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

2 juli 2009
12:15 - 21:36 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven van derden:

 4. 4

  Het lid Van der Burg: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 5. 5

  Het lid De Wit, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: VAO Deeltijd-WW (AO d.d. 02/07) op plenaire agenda

 6. 6

  Het lid Van Gerven namens het lid Leijten: vooraankondiging VAO Pakketmaatregelen AWBZ (AO d.d. 02/07) op plenaire agenda

 7. 7

  Het lid Van Velzen: VAO Modernisering gevangeniswezen/Masterplan gevangeniswezen 2009-2014 (AO d.d. 01/07) op plenaire agenda

 8. 8

  Het lid Van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie: VAO Arrangement overheid-woningcorporaties (AO d.d. 01/07) op plenaire agenda

 9. 9

  Het lid Snijder-Hazelhoff: VAO Verduurzaming glastuinbouw (AO d.d. 01/07) op plenaire agenda

 10. 10

  Het lid Pechtold: VAO Voortgangsrapportage Afghanistan (AO d.d. 01/07) op plenaire agenda, in aanwezigheid van alleen de minister van Defensie

 11. 11

  Het lid Neppérus: vooraankondiging VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 02/07) op plenaire agenda

 12. 12

  Het lid Heerts: vooraankondiging VAO Bestrijding georganiseerde misdaad, fraude en financieel-economische criminaliteit: samenwerking, geïntegreerde aanpak en regie (AO d.d. 02/07) op plenaire agenda

 13. 13

  Het lid Roemer: verzoek uitstel VAO Geschillencommissie Luchtvaart en Uitplaatsing taken IVW tot na het reces

 14. 14

  Het lid Agema namens het lid Tony van Dijck: vooraankondiging VAO ABN-AMRO – Fortis Bank Nederland (AO d.d. 02/07) op plenaire agenda

 15. 15

  Het lid Van Gent namens het lid Vendrik: vooraankondiging VAO Duurzaam inkopen (AO d.d. 02/07) op plenaire agenda

 16. 16

  Het lid Van Gerven: vooraankondiging VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 02/07) op plenaire agenda

 17. 17

  Het lid Jacobi: VAO Beheerplannen Natura 2000 (AO d.d. 01/07) op plenaire agenda

 18. 18

  Het lid Gesthuizen: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Economische Zaken over de dreiging van massaontslag bij TNT

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Toorenburg: VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 02/07) op plenaire agenda

 20. 20

  Vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data