Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

12 november 2008
15:20 - 19:17 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda en als hamerstuk behandelen: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (31756, nrs. 2 t/m 11)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Leijten: VAO VALYS (AO 11/11) op de plenaire agenda

 7. 7

  Het lid De Pater-Van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie: VAO Blauwdruk modern migratiebeleid (11/11) op de plenaire agenda

 8. 8

  Het lid Brinkman: brief, met het oog op een debat, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Wonen, Wijken en Integratie over het bezoek van de minister van Wonen, Wijken en Integratie aan de Nederlandse Antillen en de door haar daar gedane toezeggingen inzake VIA en prachtwijken

  Loading data
 9. 9

  Het lid Roemer: VAO Uitzetten Nationaal Vervoer Bewijs in Rotterdam (AO 11/11) op de plenaire agenda

 10. 10

  Het lid Nicolaï: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het artikel “Rel rond Ahmed Aboutaleb”

  Loading data
 11. 11

  Het lid Madlener: brief van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Buitenlandse Zaken over een bij Somalië gekaapt Iraans containerschip met geheimzinnige lading

  Loading data