Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

9 december 2008
15:15 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemming over: motie ingediend bij het notaoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota “Oog voor de toekomstige toegankelijkheid – over kleine scholen”

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zorgzwaartepakketten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Valys

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties

  Loading data
 5. 5

  Stemming over: motie ingediend bij: Wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitzetten Nationaal Vervoer Bewijs in Rotterdam

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eerste Voortgangsrapportage Groot Project EHS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij de interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene Nabestaandenwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de liberalisering van de postmarkt

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen in verband met: Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet BGV-zones)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet BGV-zones)

  Loading data

  Loading data