Plenair debat : Wijz. Wet SUWI; i.v.m. de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31 514) (eerste termijn)

De vergadering is geweest

29 oktober 2008
16:20 - 23:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijz. Wet SUWI; i.v.m. de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31 514)

    Loading data