Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 oktober 2008
15:00 - 15:44 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van donderdag en als hamerstuk behandelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Agema: spoeddebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake een geheime brief over drie ziekenhuizen die grote belangen hebben bij een snelle sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen en dat er aangestuurd zou worden op een vliegensvlug faillissement mogelijk eind deze maand

 6. 6

  Het lid Leijten: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het feit dat thuiszorgaanbieders stoppen met het leveren van huishoudelijke zorg

  Loading data
 7. 7

  Het lid Leijten: rappel schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Het lid Leijten: rappel reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het bericht dat 9 op de 10 chauffeurs van Valys niet beschikken over de juiste opleiding voor het vervoer van gehandicapten

  Loading data
 9. 9

  Het lid Snijder-Hazelhoff: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht dat delen van de agrarische sector, waaronder de bollensector, in hun voortbestaan bedreigd door plannen rond bestrijdingsmiddelen van de EU

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Raak: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie met een overzicht van de huidige personele tekorten bij de politie

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Raak: rappel verzoek aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie om toezending van het rapport van de voorziening tot samenwerking Politie Nederland

  Loading data
 12. 12

  Het lid Arib: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onrust die is ontstaan over de veiligheid van het baarmoedervaccin

  Loading data
 13. 13

  Het lid Arib: rappel brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over genezingsrituelen onder HIV-geïnfecteerden door de zwarte pinkstergemeenschappen

  Loading data
 14. 14

  Het lid Vendrik: brief van de minister-president en de minister van Financiën over de benoeming van dhr. Ruding in een Europese werkgroep

  Loading data
 15. 15

  Het lid Vendrik: verzoek toezending door de minister van Economische Zaken van het Sectorakkoord Energiesector dat het Rijk op 28 oktober met de energiebedrijven wil gaan sluiten

  Loading data
 16. 16

  Het lid Koser Kaya: brief van de minister van Financiën over het bericht dat de begroting geen revisie behoeft

  Loading data
 17. 17

  Het lid Brinkman: brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie over het bericht op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad van heden over het ontslag van veroordeelde Statenleden

  Loading data
 18. 18

  Het lid Roemer: aanvullende brief van de ministers van Financiën en Verkeer en Waterstaat over de gedeelte privatisering van Schiphol door de aandelenruil met de Franse luchthavens

  Loading data
 19. 19

  Het lid Langkamp: rappel schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van Gerven: rappel brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over risicoverevening en het vrije DBC-segment

  Loading data
 21. 21

  Het lid Van Gerven: brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën over de gevolgen van de kredietcrisis voor de financiële positie van zorginstellingen

  Loading data
 22. 22

  Het lid Aasted-Madsen-van Stiphout: spoedige beantwoording

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data