Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstukken (31340: Wijz. Wegenverkeerswet 1994 en Wet bereikbaarheid en mobiliteit)

De vergadering is geweest

4 september 2008
10:14 - 21:49 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten

    Loading data