Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Polderman: spoeddebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van de weigering 2 aangenomen moties uit te voeren

 5. 5

  Het lid Halsema: spoeddebat over het aftreden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie met de minister president, minister van Algemene Zaken en de minister van Financiën

 6. 6

  Het lid Van der Ham: brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie met nadere uitleg van het kabinet over de VIA-regeling en de geldigheid van de door ex-minister Vogelaar verzonden brief ter zake

  Loading data
 7. 7

  Het lid Rutte: verzoek om de minister van Economische Zaken uit te nodigen bij het debat van heden inzake de kredietcrisis

  Loading data
 8. 8

  Het lid Karabulut: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 9. 9

  Het lid Karabulut: rappel kabinetsreactie op de kritiek op het rapport van de taksforce Antillianen

  Loading data
 10. 10

  Het lid Karabulut: afronding debat inzake Marokkaanse spionageactiviteiten in Nederland

 11. 11

  Het lid Vendrik: rappel toezegging van de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gedaan tijdens het Algemeen Overleg over internationaal klimaatbeleid d.d. 2 juli jl. (31250, nr 23), om een brief te sturen over de internationale “bossenproblematiek”, waarin wordt ingegaan op mogelijke mechanismen om ontbossing tegen te gaan en bebossing te bevorderen (REDD e.d.) en de inzet van Nederland hierbij

  Loading data
 12. 12

  Het lid Langkamp: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Het lid Ten Broeke: afvoeren VAO Vliegveld Twente (AO d.d. 3/7) van de plenaire agenda

 14. 14

  Het lid Dibi: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de overeenkomst op Europees niveau over paspoorten (meer in het bijzonder de database voor vingerafdrukken) en de consequenties voor het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie (31324)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Gesthuizen: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van der Burg: spoedige toezending, met het oog op de begrotingsbehandeling van Wonen, Wijken en Integratie, van het eerder toegezegde plan van aanpak voor de woningmarkt met betrekking tot de financiële crisis van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de minister van Economische Zaken

  Loading data
 17. 17

  Het lid Graus: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie over het bericht dat de door zijn baas zwaar mishandelde hond Yango van de rechter terug moet naar deze agressieve eigenaar

  Loading data
 18. 18

  Het lid Thieme: rappel brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de grote risico's die ontstaan door het toegenomen gebruik van antibiotica in de veehouderij

  Loading data
 19. 19

  Het lid Leijten: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 20. 20

  Het lid Brinkman: rappel brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de Volksuniversiteit Gouda de Goudse wijk Oosterwei ontvlucht

  Loading data
 21. 21

  Het lid Weekers: Verzoek aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën om toezending antwoorden op vragen uit eerste termijn behandeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (31 706) d.d. 12 november 2008

  Loading data
 22. 22

  Het lid Vendrik: Verzoek aan de minister-president en de staatssecretaris van Financiën om toezending verslag bijeenkomst G20 te Washington

  Loading data