Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Op voorstel van de commissie BZK de wens te kennen geven nader inlichtingen te willen ontvangen

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aanhouden motie Pechtold, 31 444 VII, nr. 10

  Loading data
 6. 6

  Toestemming voor een wetgevingsoverleg op maandag 27 oktober van 10.15 - 16.30 uur over het onderdeel Sport van de begroting VWS

  Loading data
 7. 7

  Toestemming voor het houden van een wetgevingsoverleg op 10 november van 11.00 - 16.00 uur over het onderdeel Binnenlands bestuur van de begroting BZK, de fondsen B en C en de Trendnota overheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Toestemming voor het houden van een wetgevingsoverleg op 10 november van 16.30 - 22.00 over het onderdeel Politie van de begroting BZK

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor het houden van een wetgevingsoverleg op 27 oktober van 13.30 - 18.00 uur over het onderdeel Cultuur van de begroting OCW

  Loading data
 10. 10

  Het lid Brinkman: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de situatie in Gouda

  Loading data
 11. 11

  Het lid Brinkman: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties n.a.v. de brief over Milli Görüs van 17 september 2008

  Loading data
 12. 12

  Het lid Brinkman: brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de beantwoorde vragen van de leden Brinkman en Van Raak over de herbenoeming van gedeputeerde Buncamper-Molanus in het bestuurscollege van Sint Maarten

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Velzen: debat, voorafgegaan door een brief, naar aanleiding van het verzoek bij de regelingen d.d. 9/9 aangaande de uitzending van Reporter over de JSF en het latere verzoek van het lid Vendrik ter zake naar aanleiding van de berichtgeving in het NRC Handelsblad

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Velzen: brief van de minister voor Jeugd en Gezin en van de staatssecretaris van Justitie over onderzoeksresultaat falen psychiatrische zorg

  Loading data
 15. 15

  Het lid Ouwehand: rappel brief, gevraagd tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3/9 over de handelsmissie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Rusland

  Loading data
 16. 16

  Het lid Weekers: brief van de minister-president en de minister van Financien, ter voorbereiding op de financiele beschouwingen en uiterlijk vrijdag a.s. te ontvangen, in reactie op uitspraken van econoom Buiter en in reactie op de oproep van de Amerikaanse minister van Financien om de crisis gezamenlijk te lijf te gaan

  Loading data
 17. 17

  Het lid Halsema: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de terugtrekking van de consumentenorganisatie uit het overleg rond de invoering van de OV-Chipcard

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van Miltenburg: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie over het bericht dat vastbinden in zorginstellingen jaarlijks 7 doden eist

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Gent: debat met de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken over het bericht dat groene stroom door Europese regelgeving veel duurder zou kunnen worden

 20. 20

  Het lid Kant: brief van de minister-president over het niet beantwoorden van mondelinge vragen door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tijdens het vragenuur

  Loading data
 21. 21

  Het lid Van der Ham: rappel brief van de minister van Justitie over godslastering

  Loading data
 22. 22

  Het lid Van Gerven: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen over praktijkondersteuning huisartsen GGZ

  Loading data