Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 november 2008
13:15 - 0:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven van regering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van de week van 18 november

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Vendrik: kabinetsreactie van de ministers voor Jeugd en Gezin en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de constatering van de voorzitter van de Stuurgroep Convenant Overgewicht dat de doelstelling voor 2010 niet gehaald wordt als het kabinet de aanpak van overgewicht niet aanscherpt

  Loading data
 5. 5

  Het lid Haverkamp: brief van de ministers van Financiën en van Verkeer en Waterstaat over vliegveld Twente

  Loading data