Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

23 oktober 2008
13:50 - 22:52 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het lid Langkamp: brief van de minister voor Jeugd en Gezin, met het oog op een spoed algemeen overleg, over het rapport van de Inspectie Jeugdzorg waaruit blijkt dat de veiligheid van kinderen die onder toezicht staan bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam onvoldoende is

  Loading data
 4. 4

  Het lid Langkamp: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 5. 5

  Het lid Schermers: VAO Ketenzorg verloskunde/ Kraamzorg (AO 9/10) op de plenaire agenda

 6. 6

  Het lid Van Gerven: VAO Kapitaallasten (AO 22/10) op plenaire agenda

 7. 7

  Het lid Boekestijn: VAO IOB-evaluatie Afrikabeleid (AO 22/10) op de plenaire agenda

 8. 8

  Het lid Sterk: brief, met het oog op een debat, van de ministers voor Jeugd en Gezin en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van het bericht dat ziekenhuizen vaak signalen van kindermishandeling over het hoofd zien

  Loading data
 9. 9

  Het lid Sterk: toezending advies Raad van State inzake ingrijpen in het gezin door een burgemeester

  Loading data
 10. 10

  Het lid Luijben: brief van de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de resultaten van de pensioenfondsen en de gevolgen voor de indexering van pensioenen in 2009

  Loading data
 11. 11

  Het lid Timmer: brief van de minister president, met het oog op een debat, over de uitvoering van de motie Kalsbeek Dittrich over openbaarmaking van het koninklijk huis archief, in verband met de commotie die er is ontstaan over het boek over de Greet Hofmans affaire (30 300 III, nr. 5)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Voordewind: brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Jeugd en Gezin naar aanleiding van het bericht dat kinderen onder de 16 jaar vaak gewoon alcohol kunnen kopen

  Loading data