Plenair debat : VAO Verwevenheid onderwereld met de bovenwereld (AO d.d.d 29/10)

De vergadering is geweest

30 oktober 2008
12:30 - 18:22 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data