Plenaire Vergaderingen

Woensdag 17 november 2021

Achtste incidentele suppletoire begroting VWS (36198)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het disfunctioneren van de tapkamer van de politie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Wet toekomst pensioenen (36067) (voortzetting)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over discriminatie en de zorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over persvrijheid en persveiligheid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de toekomst van de Euro

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over het toezicht op cryptomunten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het aantal daklozen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Milieuraad d,d. 24 oktober 2022 (CD 19/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de woon-en zorgplannen voor ouderen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Dertigledendebat over koopkracht

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over het perspectief voor en de transitie van de landbouw

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over de renovatie van de Afsluitdijk

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de aanpak van zorgfraude

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over groene industriepolitiek

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Terrorisme en extremisme (CD 16/6)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over energiearmoede in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de Staat van de rechtsstaat

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD 22/6)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het stikstofbeleid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de onderhandelingen over de Voorjaarsnota

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 20/4)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat RLi advies 'Toegang tot de stad' (34682-89)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over de aanslag in Utrecht

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over landbouw, klimaat en voedselzekerheid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de hoge brandstofprijzen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad 29 maart 2022

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 16/02)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de subsidie aan Siriz

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de digitale uitgaven van de overheid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat MH-17

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over de gesloten jeugdzorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 17/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de Pandora papers

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over scheefgroei in de polder

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de VN-top over biodiversiteit

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de Europese klimaatwet

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over versnelde bodemdaling in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de ontwikkelingen in rechtsextremistische netwerken

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de werkgroep Energie van Rusland en Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het lekken van de Prinsjesdagstukken

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de kosten van de opname van contant geld

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over de publieke opinie over integratie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over wapenbezit onder jongeren

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over huizen met gebreken

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over de afname van biodiversiteit

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het groeifonds

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de brandveiligheid van woningen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de militaire positie van vrouwen in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over de situatie in de jeugd-GGZ

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven (35247)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over E-waste

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Beëdiging mw. J. Sap (GroenLinks)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie (31 419)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (31 459)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over zorg in het weekend in verpleeghuizen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wijziging Wet op de lijkbezorging (30 696)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Klimaatbeleid en duurzaamheid (AO d.d. 2/7)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over prijsstijgingen van nationale vervoerbewijzen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat onderzoek marktwerkingsbeleid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanbieding van de Miljoenennota en de begrotingshoofdstukken voor 2009

Tijd vergadering 15:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Algemene politieke beschouwingen (eerste termijn Kamer)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Algemene politieke beschouwingen (voortzetting)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Burgerforum kiesstelsel (AO d.d. 10/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Heropening Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (30 696)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Toegankelijkheid openbaar vervoer (AO d.d. 4/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Vrije prijsvorming ziekenhuiszorg (AO d.d. 10/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over groene stroom

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO WWB-onderwerpen (AO d.d. 11/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de OV-chipkaart

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Extra Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Uitspraken minister van Defensie in Vrij Nederland (AO 25/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Jaarverslagen AIVD/CTIVD/CIVD (AO d.d. 3/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over de situatie in Gouda

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Plan van Scholen (AO d.d. 25/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de situatie op de internationale financiële markten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Fusie AID/PD/VWA (AO d.d. 11/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 11/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Reanimatiebeleid (AO d.d. 23/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het fixatie- en isolatiebeleid in zorginstellingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wijziging Wft; maatregelen tegen "naked short selling" (31 724)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over handhaving van het rookverbod

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Transportraad (AO d.d. 30/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over de invoering van "gratis" schoolboeken

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Derde evaluatie Wet BOPZ (AO d.d. 2/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over Fortis en ABN AMRO

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Betalingen aan Nederlanders in VN-dienst (AO d.d. 11/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO NAVO Ministeriële Raad (AO d.d. 7/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat Najaarsoverleg en algemeen koopkrachtbeeld

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Milieuraad (AO d.d. 9/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 9/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Nma besluiten thuiszorg (AO d.d. 9/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Inburgeringscursussen (AO d.d. 7/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Extra regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO WODC-onderzoek Illegaal verblijf in Nederland (AO d.d. 8/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Bedienen op afstand van sluizen/bruggen/stuwen (AO d.d. 9/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat verslag Europese Top

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over de IJsselmeerziekenhuizen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang vergadering: hamerstuk (Reparatiewet Wft (31 468))

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Begroting Koninkrijksrelaties (hoofdstuk IV) (1e TK)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Begroting Koninkrijksrelaties (hoofdstuk IV) (re- en dupliek)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Industriebrief (AO d.d. 8/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Onderzoek naar taakstraffen (AO 8/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Biotechnologie (AO d.d. 11/9 en 2/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Visserij (AO d.d. 2/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Dierproeven (AO d.d. 24/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over de voortgang van de A4 midden Delfland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Verwevenheid onderwereld met de bovenwereld (AO d.d.d 29/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Kapitaallasten (AO d.d. 22/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Ketenzorg verloskunde/Kraamzorg (AO d.d. 9/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over de JSF

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Begroting Justitie (hoofdstuk VI) (1e TK)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO AOW tijdens detentie (AO 23/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Begroting Justitie (hoofdstuk VI) (antw regering + repliek)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Orgaandonatie (AO d.d. 21/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Begroting Justitie (hoofdstuk VI) (dupliek)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31 702)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Razeb (AO d.d. 5/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO IJsselmeerziekenhuizen (AO 6/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Extra regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat SS Rotterdam van woningcorporatie Woonbron (AO d.d. 6/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wet participatiebudget (31 567)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Beveiliging militaire objecten (AO d.d. 30/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Begroting Jeugd en Gezin (hoofdstuk XVII) (1e TK)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Begroting Buitenlandse Zaken (hoofdstuk V) (1e TK)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Begroting Jeugd en Gezin (hoofdstuk XVII) (voortzettting)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over uitspraken van staatssecretaris Aboutaleb

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Begroting Buitenlandse Zaken (hoofdstuk V) (voortzetting)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Landbouw- en Visserijraad

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat uitvoering moties Landbouwraad

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Spoeddebat over de gevolgen van de kredietcrisis voor de economie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Vliegveld Twente (AO d.d. 3/7)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Patiënten- en consumentenbeleid (AO 23/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Elektronisch Patiëntendossier (AO d.d. 6/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Interpellatie-Fritsma over het verstoren van een lampionnenoptocht

Tijd vergadering 14:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO IOB-evaluatie Afrikabeleid (AO d.d. 22/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Interpellatie-Graus over stijging van de energienota

Tijd vergadering 09:30 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Mensenhandel (AO d.d. 12/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Begroting Defensie (hoofdstuk X) (1e TK)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 26/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Mestbeleid (AO d.d. 2/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Evaluatie natuurwetgeving (AO d.d. 6/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Anders Betalen voor Mobiliteit (AO d.d. 30/10 en 18/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO IJsselmeerziekenhuizen (AO d.d. 27/11) (onder voorbehoud)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Begroting Wonen, Wijken en Integratie (hoofdstuk XVIII) (1e TK)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Begroting Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII) (1e TK)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Zorgzwaartepakketten (AO d.d. 20/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Valys (AO 11/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Transportraad (AO d.d. 2/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Eerste Voortgangsrapportage Groot Project EHS (AO d.d. 27/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Razeb (AO d.d. 4/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over liberalisering van de postmarkt

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Islamitisch onderwijs (AO d.d. 20/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Blauwdruk modern migratiebeleid (AO d.d. 11/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de gevolgen van de kredietcrisis

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 10/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 27/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de Najaarsnota 2008

Tijd vergadering 09:30 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO VWA (AO d.d. 4/12 en AO d.d. 17/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Regeling Agressieve Dieren (AO d.d. 17/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wet College voor examens (31411)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Uitspraken RvS inzake pardonregeling (AO d.d. 16/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Medische opvang asielzoekers (AO d.d. 16/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 19/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Innovatie (AO d.d. 27/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Concretisering microfinanciering Nederland (AO d.d. 30/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het verslag van de Europese Top

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Topinkomens (AO d.d. 26/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Nationaal Instituut Rechten van de Mens (AO d.d. 2/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Internationale kinderontvoering (AO d.d. 25/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Vliegveld Twente (AO d.d. 4/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Kinderopvang (AO d.d. 10/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatieplan (AO d.d. 9/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO WMO (AO d.d. 17/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO IJsselmeerziekenhuizen (AO d.d. 18/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO IGZ rapport Intensive Care (AO d.d. 18/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Brede persbeleid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Einde vergadering: stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Spoeddebat over verloskunde in Zeeuwse ziekenhuizen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Taxi (AO d.d. 19/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Godslastering (AO d.d. 10/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Gaza (AO d.d. 9/1)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over de voorgenomen verkoop van Essent

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 14/1)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang vergadering: extra regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanpassingswet burgerservicenummer (30 907)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Verzamel AO Defensie (AO d.d. 17/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over rechtstreekse toegang van de Kamer tot de planbureaus

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over problemen bij zorginstelling Philadelphia

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over maatregelen in het kader van de kredietcrisis

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Suriname (AO d.d. 17/12)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over de zogenaamde “Europa-route”

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Arbo-onderwerpen (AO d.d. 15/1)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO OV-chipkaart (AO d.d. 28/1)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang vergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (31 439)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Meavita Nederland (AO d.d. 29/1) (onder voorbehoud)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de recente ontwikkelingen m.b.t. tot ING

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over onderzoek naar de besluitvorming rond de inval in Irak

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Uitvoeringsbesluit WTZi (AO d.d. 27/1)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over Meavita Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Razeb (AO d.d. 22/1)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Wilde zwijnen en Throphy Hunting

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 17/12 en d.d. 28/01)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO IJsselmeerziekenhuizen (AO d.d. 10/2)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Bonussen ABN AMRO (AO d.d. 5/2)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (31 458)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Meavita (AO d.d. 12/2)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Contractvervoer taxi (AO d.d. 19/11 en d.d. 29/01)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Binnenvaart (AO d.d. 2/3)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over voortgang in kinderpornozaken

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Toepassing van de Mosquito (AO d.d. 28/01)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 28/1)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Spoeddebat over maatregelen in het kader van de kredietcrisis

Tijd vergadering 15:45 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Ammoniak (AO d.d. 22/1)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Nota Agenda Landschap (AO d.d. 28/01)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 4/2)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over éénzijdige opzegging van zorgcontracten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over de “Sinterklaasaffaire” in Echt-Susteren

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO RAZEB (AO 19/02)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Schiphol/luchtvaart/Aldersadvies (AO d.d. 5/2)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Beëdiging van dhr. Heemelaar

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO AWACS (AO d.d. 21/01)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Uitvoering van de Nota Ruimte (AO d.d. 12/02)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Materieel (AO d.d. 18/02)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Extra Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Diverse energieonderwerpen (AO d.d. 03/03)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Ecofin Raad (AO d.d. 05/03)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over mogelijke verlaging van de pensioenuitkeringen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat Noordzuidlijn in Amsterdam

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Vernieuwing Rijksdienst (AO d.d. 18/2)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 12/2)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over gedeeltelijke overname van Nuon en Essent

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Verkeersveiligheid (AO 12/2)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Interpellatie-Roemer over problemen bij het CBR

Tijd vergadering 16:30 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Beëdiging van dhr. Pieper

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 11/02)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over mogelijke verlaging van pensioenen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Liberalisering Postmarkt (AO d.d. 11/03)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Europese Raad (AO d.d. 18/3)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanbieding Jaarverslag Nationale ombudsman

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 11/02)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Modernisering AWBZ (AO d.d. 05/03)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO MBO (AO d.d. 04/03)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het verslag van de Europese Top

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Visserij (AO 18/3)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Landbouwraad (AO d.d. 19/3)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Opvangproblematiek dieren (AO d.d. 11/03)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de maatregelen in het kader van de economische crisis

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Einde vergadering: Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Spoeddebat over kinderbijslagfraude

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wijz. Boek 1 BW; inning van partneralimentatie (31 575)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO NAVO-top (AO d.d. 26/03)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Inburgering (AO d.d. 19/02)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Rookverbod in de horeca (AO d.d. 10/03)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Zeeuwse ziekenhuizen (AO d.d. 12/03)

Tijd vergadering 15:00 - 15:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Begrotingssteun Grote Merengebied (AO d.d. 01/04)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Spoeddebat over uitvoering van Marokkaans overheidsbeleid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over het uitbesteden van werk door TNT

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Spoeddebat over benoeming van twee imams bij de krijgsmacht

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de kilometerheffing (1e termijn)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Schuldhulpverlening (AO d.d. 02/04)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over milieuvergunningen voor veehouderijbedrijven

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wet investeren in jongeren (31 775)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Veiligheid in en om het onderwijs (AO d.d. 09/04)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over de JSF

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat internationale kinderontvoering

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Midden-Oosten (AO d.d. 08/04)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Antibiotica resistentie veehouderij (AO d.d. 18/02)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal