Maandag 13 mei

09:00 - 18:00

Defensie

COID (DOSCO)

Werkbezoek
Utrecht  (besloten)

Donderdag 16 mei

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 12:30

Defensie

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:30 - 12:30

Defensie

Organisatie NLDA (geannuleerd door Organisatie NLDA)

Gesprek
Geannuleerd
15:30 - 16:30

Defensie

Veteranenombudsman

Gesprek
Aletta Jacobszaal
17:00 - 18:00

Defensie

Young Officers Debating Association (YODA)

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)

Maandag 20 mei

18:00 - 20:00

Defensie

Duits korvet

Werkbezoek
Scheveningse Haven  (besloten)

Woensdag 22 mei

10:00 - 11:00

Defensie

Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2018

Gesprek
Aletta Jacobszaal
11:15 - 12:15

Defensie

Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 2018

Gesprek
Aletta Jacobszaal
13:00 - 14:00

Defensie

Top Defensie Vorming

Gesprek
Klompezaal  (besloten)

Donderdag 23 mei

14:00 - 14:00

Defensie

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Defensie

Slotwet Ministerie van Defensie 2018

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Defensie

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie (X) (aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Defensie

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie (X) (aan de AR)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 29 mei

12:00 - 12:00

Defensie

Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 (Personeelsrapportage 2018)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Defensie

E-mailprocedure: Voorstel rondetafelgesprek ter voorbereiding op het notaoverleg veteranen

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Defensie

Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 (Materieel Projecten Overzicht 2018)

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 6 juni

14:15 - 15:00

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Dinsdag 11 juni

14:00 - 14:00

Defensie

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 12 juni

13:00 - 14:00

Defensie

MIVD

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 15:00

Defensie

Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2018

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
15:00 - 17:00

Defensie

EU Defensieraad d.d. 17 juni 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd

Woensdag 19 juni

11:00 - 13:00

Defensie

Veteranen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Aletta Jacobszaal
14:00 - 17:00

Defensie

Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
18:00 - 20:00

Defensie

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 20 juni

10:00 - 10:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Vrijdag 21 juni

12:00 - 12:00

Defensie

Agenderen brief Draagrecht uniformen veteranen van minister van Defensie voor notaoverleg Veteranen van 24 juni 2019

E-mailprocedure

Maandag 24 juni

13:30 - 17:30

Defensie

Veteranen

Notaoverleg
Troelstrazaal

Woensdag 26 juni

12:00 - 12:00

Defensie

Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

Inbreng feitelijke vragen

Vrijdag 28 juni

08:00 - 20:00

Defensie

De Mariniersopleiding (CZSK)

Werkbezoek
Den Helder, Den Helder, vanaf Zr. Ms. Johan de Witt  (besloten)

Zaterdag 29 juni

09:00 - 17:00

Defensie

Nederlandse Veteranen dag

Werkbezoek
extern

Woensdag 3 juli

11:00 - 13:00

Defensie

MIVD

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
12:00 - 12:00

Defensie

Jaarrapportage 2019 van de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Inbreng feitelijke vragen
13:30 - 15:30

Defensie

IMG/IGK

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 4 juli

09:30 - 10:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Vrijdag 5 juli

11:00 - 11:00

Defensie

Bespreking kamerstuk 31 936 nr. 637, Rijkscoördinatieprocedure radarinstallatie Herwijnen

E-mailprocedure

Woensdag 21 augustus

12:00 - 12:00

Defensie

EU Defensie raad van 28 en 29 augustus

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 26 augustus

14:00 - 16:00

Defensie

Overleg met de vaste commissie Defensie Duitsland

Gesprek
Den Uylzaal  (besloten)

Donderdag 29 augustus

15:00 - 15:00

Defensie

Uitstel AO Personeel Defensie van 5 september naar 11 september 2019

E-mailprocedure

Zaterdag 31 augustus

10:00 - 16:00

Defensie

Nationale aftrap herdenking van 75 jaar bevrijding op 31 augustus 2019

Werkbezoek
Terneuzen

Woensdag 4 september

13:30 - 15:30

Defensie

Project militair radarstation Herwijnen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:00 - 18:00

Defensie

IT Defensie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 5 september

10:00 - 13:00

Defensie

Personeel Defensie (verplaatst naar 11 september)

Algemeen overleg

Woensdag 11 september

10:00 - 13:00

Defensie

Personeel Defensie

Algemeen overleg
Klompezaal

Donderdag 12 september

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Vrijdag 20 september

08:00 - 18:00

Defensie

Het Korps Commandotroepen (CLAS)

Werkbezoek
Roosendaal  (besloten)

Maandag 23 september

14:00 - 17:00

Defensie

Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

Notaoverleg
Troelstrazaal

Woensdag 25 september

12:00 - 12:00

Defensie

Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Donderdag 26 september

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Dinsdag 1 oktober

16:45 - 18:30

Defensie

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 2 oktober

10:00 - 11:00

Defensie

Begroting Defensie 2020

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 8 oktober

12:00 - 12:00

Defensie

Personeelsrapportage over midden 2019

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Defensie

Begroting Defensie 2020

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Defensie

Defensie Projectenoverzicht 2019

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 10 oktober

09:30 - 10:00

Defensie

Procedurevergadering (vervroegd)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
14:00 - 15:45

Defensie

Europees defensiefonds

Technische briefing
Klompezaal

Maandag 14 oktober

14:00 - 14:00

Defensie

Verzoek van het lid Karabulut om een reactie van de minister van Defensie over het lot van Afghaanse tolk F.

E-mailprocedure

Dinsdag 15 oktober

12:00 - 12:00

Defensie

Twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Defensie

Bestelling negen additionele F-35 jachtvliegtuigen

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 16 oktober

10:00 - 11:00

Defensie

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Technische briefing
Thorbeckezaal
15:00 - 17:00

Defensie

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Donderdag 17 oktober

10:30 - 11:30

Defensie

MDV

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Maandag 21 oktober

14:00 - 14:00

Defensie

Verzoek van het lid Diks om een brief van de minister van Defensie over burgerdoden bij Nederlandse bombardement in Irak

E-mailprocedure

Vrijdag 25 oktober

15:00 - 15:00

Defensie

Verzoek van het lid Bosman om brief inzake aanschaf van negen F-35 vliegtuigen en brief inzake vliegtuigafreminstallatie te agenderen voor WGO Personeel/Materieel van 30 oktober 2019

E-mailprocedure

Woensdag 30 oktober

12:00 - 12:00

Defensie

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Inbreng feitelijke vragen
15:00 - 19:00

Defensie

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 31 oktober

10:00 - 11:00

Defensie

Procedurevergadering (vervroegd)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Dinsdag 5 november

13:30 - 13:45

Defensie

Dreigende uitzetting Afghaanse tolk-VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Woensdag 6 november

10:00 - 10:00

Defensie

Verzoek van het lid Belhaj aan de minister van Defensie om een feitenrelaas inzake transparantie burgerslachtoffers bij luchtaanvallen

E-mailprocedure
15:00 - 17:00

Defensie

EU Defensieraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 13 november

12:00 - 12:00

Defensie

Vergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen intern Defensieonderzoek en strafrechtelijk onderzoek

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 14 november

10:00 - 13:00

Defensie

Uitreiking dapperheidsonderscheidingen

Werkbezoek
Rotterdam
10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Woensdag 20 november

12:00 - 12:00

Defensie

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Donderdag 21 november

14:00 - 14:00

Defensie

Verzoek om de A-brief Nieuwbouw De Kooy te agenderen voor AO Vastgoed Defensie dd 26 november 2019

E-mailprocedure

Vrijdag 22 november

12:00 - 12:00

Defensie

Verzoek van het lid Diks om het algemeen overleg Vastgoed Defensie te verplaatsen van 26 november 2019 naar 12 december 2019 van 10.30 tot 13.30 uur.

E-mailprocedure

Dinsdag 26 november

16:30 - 19:30

Defensie

Vastgoed Defensie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 28 november

14:00 - 15:00

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Donderdag 5 december

14:00 - 14:00

Defensie

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (samenhangend met Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen

Vrijdag 6 december

10:30 - 15:00

Defensie

Jaarlijkse “7 December” herdenking op vrijdag 6 december 2019 Oranjekazerne te Schaarsbergen

Werkbezoek
Schaarsbergen

Donderdag 12 december

09:45 - 12:15

Defensie

Medaille-uitreiking

Werkbezoek
Gorinchem
10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering (verplaatst naar 19 december)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Vrijdag 13 december

12:00 - 14:45

Defensie

Baretuitreiking Korps Commandotroepen

Werkbezoek
Roosendaal

Woensdag 18 december

14:00 - 17:00

Defensie

Project Verwerving F-35

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Donderdag 19 december

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Donderdag 16 januari

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Donderdag 23 januari

10:30 - 11:30

Defensie

NAVO planningsproces

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Maandag 27 januari

10:00 - 15:30

Defensie

Robots- en autonome systemen (CLAS) -Oirschot

Werkbezoek
Oirschot  (besloten)

Donderdag 30 januari

09:45 - 10:15

Defensie

Procedurevergadering (vervroegd)

Procedurevergadering
Klompezaal
14:30 - 15:30

Defensie

Instituut Defensie Leergangen (IDL)

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)

Donderdag 6 februari

15:00 - 17:00

Defensie

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 13 februari

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Dinsdag 3 maart

16:30 - 18:30

Defensie

EU Defensieraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 5 maart

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Donderdag 19 maart

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Vrijdag 27 maart

10:00 - 15:30

Defensie

NAVO-oefening DEFENDER (CLAS)

Werkbezoek
Amersfoort  (besloten)

Donderdag 2 april

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Donderdag 16 april

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Vrijdag 17 april

11:00 - 15:30

Defensie

MIVD

Werkbezoek
Frederikkazerne Den Haag  (besloten)

Woensdag 6 mei

12:00 - 12:00

Defensie

EU Defensieraad

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 14 mei

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Donderdag 28 mei

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Woensdag 10 juni

15:00 - 17:00

Defensie

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 11 juni

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Donderdag 25 juni

10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Vrijdag 4 september

10:00 - 15:30

Defensie

Landelijk Tactisch Commando (KMar)

Werkbezoek
Huis ter Heide  (besloten)

Vrijdag 9 oktober

10:00 - 15:30

Defensie

Explosieve Opruimingsdienst Defensie

Werkbezoek
Sergeant-majoor Scheickkazerne Soesterberg  (besloten)

Woensdag 14 oktober

15:00 - 17:00

Defensie

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen