Procedurevergadering : Extra Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 mei 2022
11:30 - 11:45 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • P.J. Valstar (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Contouren Strategisch Vastgoedplan 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Het lid Boswijk stelt voor om een vertegenwoordiger van het Veteranen Platvorm uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Veteranen d.d. 15 juni 2022

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel, een vertegenwoordiger van het Veteranen Platvorm wordt uitgenodigd voor het rondetafelgesprek Veteranen d.d. 15 juni 2022
 3. 3

  Stand van zaken Ernstige Onvolkomenheid Defensievastgoed

  Te behandelen:

  Loading data