Wetgevingsoverleg

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg: "Personeel/Materieel Defensie"Deze vergadering is geweest
Herziene agenda in verband met toevoeging agendapunten*

Indicatieve spreektijd in minuten, eerste en tweede termijn gezamenlijk: VVD 11, PVV, 8, CDA 8, D66 8, Gl 6, SP 6, PvdA 5, CU 3, PvdD 3, 50Plus 3, SGP 3, DENK 3, FvD 2, Van Kooten-Arissen 1

Bijlagen

Stenogram
Download Personeel/Materieel Defensie (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Personeel/Materieel dd 30 oktober 2019
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 oktober 2019, over personeel en materieel Defensie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
20
Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’

Te behandelen: