Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering procedurevergadering Defensie d.d. 1 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

19
Vaststellen (indicatieve) spreektijden wetgevingsoverleg Personeel/Materieel Defensie (eerste en tweede termijn gezamenlijk)

Details

VVD 14, PVV 10, CDA 9, D66 9, GroenLinks 7, SP 7, PvdA 6, ChristenUnie 5, PvdD 4, SGP 4, DENK 3, 50PLUS 3, FvD 2, Krol 2, Van Kooten-Arissen 2, Van Haga 2
20
Planning procedurevergaderingen tot aan het verkiezingsreces:

Details

 • Donderdag 15 oktober 14.15 – 15.00  
Herfstreces 2020: 16 oktober t/m 26 oktober 2020
 • Donderdag 29 oktober 14.15 – 15.00 uur 
 • Donderdag 12 november 10.30 – 11.15 uur 
 • Donderdag 26 november 14.15 – 15.00 uur  
 • Donderdag 10 december 10.30 – 11.15 uur 
Kerstreces 2020: 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
 • Donderdag 21 januari 2021 10.30 - 11.15 uur 
 • Donederdag 4 februari 2021 10.30 – 11.15 uur 
Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: 12 februari t/m 22 maart 2021
 
21
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 29-09-2020 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2020 
 • 29-09-2020 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Vaststelling begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds jaar 2021  
 • 29-09-2020 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen    
 • 29-09-2020 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Personeelsrapportage Defensie 2020 (periode 1 januari tot 1 juli 2020)  
 • 29-09-2020 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2021    
 • 29-09-2020 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Eenentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35 
 • 29-09-2020 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Defensie Projectenoverzicht 2020 
 • 01-10-2020 10.15 - 11.15  Procedurevergadering  Procedurevergadering    
 • 05-10-2020 12.00 - 13.00  Technische briefing  Second opinion vervanging onderzeeboten met de Algemene Rekenkamer    
 • 05-10-2020 17.00 - 20.00  Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties (spreektijd 5 minuten)    
 • 08-10-2020 15.00 - 18.00  Algemeen overleg  Burgerslachtoffers (spreektijd 5 minuten)  
 • 09-10-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek  Explosieven Opruimingsdienst Defensie   
 • 14-10-2020 16.00 - 18.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)  
Herfstreces 2020: 16 oktober t/m 26 oktober 2020
 • 26-10-2020 13.00 - 19.00  Wetgevingsoverleg  Personeel/Materieel Defensie    
 • 07-11 t/m ma 09-11  Werkbezoek  Schietserie Bergen-Hohne     
 • 12-11-2020 11.30 - 12.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV) (geannuleerd)    
 • 17-11-2020 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)  
 • 25-11-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  Kustwacht Caribisch gebied (spreektijd 4 minuten) 
 • 10-12-2020 13.00-15.00  Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (spreektijd 4 minuten)
Plenaire activiteiten:
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
 • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
 • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
 • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
 • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
 • Materieel Defensie (VAO; Stoffer)
 • Week 2 november plenaire begrotingsbehandeling Defensie

Ongeplande activiteiten:
 • Algemeen overleg Europees Defensiefonds   
 • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds   
 • Technische briefing Inzetbaarheid   
 • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)   
 • Werkbezoek MIVD (plannen op vrijdag 27 november)  
 • Algemeen overleg MIVD    
 • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
 • Gesprek Veteranenombudsman