Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 november 2022
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Lijst van vragen en antwoorden over de offerteaanvraag vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 15 november 2022 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  EU-signalering Raad Buitenlandse Zaken Defensie 15 november 2022

 6. 6

  Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Defensie op 16 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Achtste Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Suppletoire begrotingswetten samenhangend met de Najaarsnota 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Defensie Industrie Strategie in een nieuwe geopolitieke context

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Meerjarig departementaal informatieplan Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapporteren voortgang bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het rapport “Specialising in European Defence” van Instituut Clingendael

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Levering militair materieel aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nederlandse bijdrage €100 miljoen voor defensie-industriefonds voor Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Update leveringen militaire goederen aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Indexatie Militair Invaliditeitspensioen (MIP)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 20222, over het bericht dat het kabinet zware kritiek van de NAVO op de Nederlandse Defensie-inzet niet met de Kamer heeft gedeeld

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkprogramma van de Europese commissie voor 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aanpassingen Defensie Materieel Proces

 21. 21

  Werkzaamheden van de commissie

  • do 08-12-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 09-12-2022 09.00 - 18.00 Werkbezoek Defensie Cyber Commando en Koninklijke Luchtmacht
  • vr 16-12-2022 Troepenbezoek Roemenië 
  • do 22-12-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023
  • do 09-02-2023 13.00 - 15.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële
    
  Plenaire activiteiten:
  • Tweeminutendebat Defensienota 
  • Tweeminutendebat Personeel Defensie
  • Tweeminutendebat Autonome wapens
  • Tweeminutendebat Voortgang/evaluatie missies
 22. 22

  Planning procedurevergaderingen eerste helft 2023

  Besluit: Procedurevergadering inplannen op een donderdag van 10.45 tot 11.15 uur, op de volgende data:
  19 januari
  2 februari
  16 februari
  (24 feb t/m 6 maart voorjaarsreces)
  9 maart
  23 maart
  6 april
  20 april
  (21 april t/m 8 mei meireces)
  11 mei
  25 mei
  8 juni
  22 juni
  6 juli
 23. 23

  Verzoek Middelbare Defensie Vorming tot gesprek met de commissie