Procedurevergadering : Procedurevergadering (gewijzigd aanvangstijdstip)

De vergadering is geweest

11 juni 2020
9:30 - 10:15 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • A. Bosman (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Toestemming deelname aan de technische briefing over het targeting proces van de anti-ISIS coalitie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Defensie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Ministerie van Defensie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Behoeftestelling Initiële Counter-Unmanned Aircraft Systems capaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Behoeftestelling aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC-3 raketten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie RIVM-onderzoeken chroom-6 en CARC Defensie (Kamerstuk 35300-X-63)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang programma Behoud en Werving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Defensie Projectenoverzicht afwijkingsrapportage 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Personeelsrapportage 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken vastgoed Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inzetbaarheidsrapportage 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatieverzoek tijdpad GrIT

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gevolgen COVID-19-uitbraak voor Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 1 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de videoteleconferentie (VTC) van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de ministers van Defensie van 12 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarlijkse voortgangsrapportage kleine missiebijdragen in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Financiële verantwoording 2019 project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarverslag Integriteit Defensie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen en snelle reactiemachten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarverslag Inspectie Veiligheid Defensie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarverslag 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarverslag 2019 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidszorg 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering van de motie van de leden Kerstens en Van Ojik over een toetsingskader voor de betrokkenheid van een onafhankelijke partij bij evaluaties (Kamerstuk 27925-697) en de motie van het lid Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties (Kamerstuk 27925-699)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak in 2020 en 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage Nederlandse inzet in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanwijzing Secretaris-generaal 978 Extern optreden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Besluit Linkroute-10A (laagvliegroute voor jachtvliegtuigen)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug over de verhuizing van het Korps Mariniers

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Documenten over de onderzoeksfase van de Vervanging Onderzeeboten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 16 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Veteranennota 2019–2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken chroom-6 bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toezeggingen over chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Veteranenombudsman aan minister van VWS over Militair lnvaliditeitspensioen (MIP)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Validatie Strategisch Vastgoedplan

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brief aan vz commissie Defensie inzake uitvoering motie Belhaj en Voordewind

 42. 42

  Werkzaamheden van de commissie

  11-06-2020 10.30 - 14.30  Notaoverleg Vastgoed Defensie  
  18-06-2020 13.30 - 18.30  Algemeen overleg Personeel (spreektijd 6 minuten) 
  25-06-2020 13.45 - 14.15  Procedurevergadering  
  25-06-2020 14.30 - 19.30  Algemeen overleg Materieel Defensie (spreektijd 6 minuten) 
  18-08-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
  zomerreces 3 juli t/m 31 augustus 2020    
  03-09-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV) 
  04-09-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)  
  01-10-2020 11.30 - 12.30  Gesprek NATO Defence College  
  09-10-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
  14-10-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële  
  11-11-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad  
  12-11-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV) 

  Plenaire activiteiten
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)

  Ongeplande activiteiten:
  Algemeen overleg Europees Defensiefonds (spreektijd 4 minuten) 
  Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds  
  Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (spreektijd 5 minuten) 
  Algemeen overleg Kustwacht Caribisch gebied (spreektijd 4 minuten)
  Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)  
  Werkbezoek MIVD   
  Algemeen overleg MIVD (spreektijd 4 minuten)  
  Gesprek NLDA-IDL, Joint Tertiaire Vorming 
  Algemeen overleg Politietrainingsmissie in Kunduz (spreektijd 5 minuten)  
  Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies 
  Gesprek Veteranenombudsman 
   
 43. 43

  Rondvraagpunt van het lid Belhaj: overleg voorafgaand aan EU-Defensieraad

  Besluit: In het vervolg wordt voorafgaand aan een (ingelaste) EU Defensieraad (en NAVO Defensie Ministeriële) indien een AO niet mogelijk is,  standaard een schriftelijk overleg gepland.