Procedurevergadering

Procedurevergadering (gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (gewijzigd aanvangstijdstip)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 11 juni 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 11 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
17
Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 1 april 2020

Te behandelen:

27
Uitvoering van de motie van de leden Kerstens en Van Ojik over een toetsingskader voor de betrokkenheid van een onafhankelijke partij bij evaluaties (Kamerstuk 27925-697) en de motie van het lid Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties (Kamerstuk 27925-699)

Te behandelen:

30
Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

Te behandelen:

33
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug over de verhuizing van het Korps Mariniers

Te behandelen:

41
Stafnotitie - Jaarverslag en Slotwet 2019 Defensie
42
Stafnotitie - 1e suppletoire begroting Defensie 2020
43
Brief aan vz commissie Defensie inzake uitvoering motie Belhaj en Voordewind
44
Werkzaamheden van de commissie

Details

11-06-2020 10.30 - 14.30  Notaoverleg Vastgoed Defensie  
18-06-2020 13.30 - 18.30  Algemeen overleg Personeel (spreektijd 6 minuten) 
25-06-2020 13.45 - 14.15  Procedurevergadering  
25-06-2020 14.30 - 19.30  Algemeen overleg Materieel Defensie (spreektijd 6 minuten) 
18-08-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
zomerreces 3 juli t/m 31 augustus 2020    
03-09-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV) 
04-09-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)  
01-10-2020 11.30 - 12.30  Gesprek NATO Defence College  
09-10-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
14-10-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële  
11-11-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad  
12-11-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV) 

Plenaire activiteiten
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)

Ongeplande activiteiten:
Algemeen overleg Europees Defensiefonds (spreektijd 4 minuten) 
Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds  
Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (spreektijd 5 minuten) 
Algemeen overleg Kustwacht Caribisch gebied (spreektijd 4 minuten)
Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)  
Werkbezoek MIVD   
Algemeen overleg MIVD (spreektijd 4 minuten)  
Gesprek NLDA-IDL, Joint Tertiaire Vorming 
Algemeen overleg Politietrainingsmissie in Kunduz (spreektijd 5 minuten)  
Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies 
Gesprek Veteranenombudsman 
 
45
Rondvraagpunt van het lid Belhaj: overleg voorafgaand aan EU-Defensieraad

Details

Besluit: In het vervolg wordt voorafgaand aan een (ingelaste) EU Defensieraad (en NAVO Defensie Ministeriële) indien een AO niet mogelijk is,  standaard een schriftelijk overleg gepland.